59 resultaten gevonden


Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, Noguchi Enkatsu, Akiyama Buemon, 1887

Titelblad van de serie Honderd…

Tsukioka Yoshitoshi, Akiyama Buemon, ca. 1885 - ca. 1892

Komagine Hachibyoe, een pistool op…

Tsukioka Yoshitoshi, Ôhashiya Yashichi, 1868

Miki Ushinosuke kogels ontwijkend

Tsukioka Yoshitoshi, Ôhashiya Yashichi, 1869

De wassende maan, vervolg, deel…

Tsukioka Yoshitoshi, 1883

De wassende maan, overige boeken,…

Tsukioka Yoshitoshi, 1883

Zelfmoord van Saigyo Takamori

Tsukioka Yoshitoshi, Asai Ginjirô, Okura Magobei, 1877

Yoshino ni Shikuza hangan betsuri…

Tsukioka Yoshitoshi, Sasaki Toyokichi, Watanabe Yataro, 1886

De maan van het Bon festival

Tsukioka Yoshitoshi, Noguchi Enkatsu, Akiyama Buemon, 1887

Hideyoshi en de maan te Shizugatake

Tsukioka Yoshitoshi, Noguchi Enkatsu, Akiyama Buemon, 1888

Kumasaka

Tsukioka Yoshitoshi, Yamamoto, Akiyama Buemon, 1887

Mori Ranmaru

Tsukioka Yoshitoshi, Ôhashiya Yashichi, 1868