15 resultaten gevonden


Ichikawa Danjuro IX als Taira no…

Toyohara Kunichika, Ei, Fukuda Kumajirô, 1898

Samurai Aoyama en het spook Okiku.

Toyohara Kunichika, Fukuda Kumajirô, 1892

Ichikawa Danjuro IX als Kato…

Toyohara Kunichika, Watanabe Tsunejiro, Fukuda Kumajirô, 1894

Samurai Aoyama en het spook Okiku.

Toyohara Kunichika, Fukuda Kumajirô, 1892

Gatsu kapsels

Toyohara Kunichika, Enshuya Hikobei, 1860

Veerboot bij de pleisterplaats Zeze

Toyohara Kunichika, Ota Komakichi, 1863

Samurai Aoyama en het spook Okiku.

Toyohara Kunichika, Fukuda Kumajirô, 1892

Nakama Gonbee en Kanbara Mikinosuke…

Toyohara Kunichika, Watanabe Yataro, Fukuda Kumajirô, 1887

De reputatie van Sato Masakiyo

Toyohara Kunichika, Tsujiokaya Bunsuke, 1861

Ichikawa Danjuro IX als Soga no…

Toyohara Kunichika, Ei, Fukuda Kumajirô, 1901

Ichikawa Danjuro IX als Kyumonryo…

Toyohara Kunichika, Watanabe Tsunejiro, Fukuda Kumajirô, 1898

Samurai Aoyama en het spook Okiku

Toyohara Kunichika, Fukuda Kumajirô, 1892

Einde van alle 15 resultaten Terug naar boven