47 resultaten gevonden


Kumagae Jiro Naozane bij de zee

Hiroshige (I) , Utagawa, Minamoto no Kanemasa, Ryukatei Tanekazu, 1846

Katten voor de 53 stations van de…

Utagawa Kuniyoshi, Murata Heiemon, Mera Taichiro, 1847 - 1850

Hoofdstuk 10

Kunisada (I) , Utagawa, Mera Taichiro, Murata Heiemon, 1847 - 1850

Hoofdstuk 51

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1852

De tiende akte

Kuniteru, Izumiya Ichibei (Kansendo), Kinugasa Fusajiro, 1851 - 1853

De zesde akte

Kuniteru, Izumiya Ichibei (Kansendo), Kinugasa Fusajiro, 1851 - 1853

Takanawa

Hiroshige (I) , Utagawa, Murata Heiemon, 1833 - 1837

De wraak van de trouwe samoerai…

Hiroshige (I) , Utagawa, Aritaya Seiemon, Murata Heiemon, 1846

De negende akte

Kuniteru, Izumiya Ichibei (Kansendo), Kinugasa Fusajiro, 1851 - 1853

Hoofdstuk 43

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1851 - 1853

Hoofdstuk 53

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1852

Hoofdstuk 46

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1852