47 resultaten gevonden


Nummer tien van de Tokaido.

Hiroshige (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Watanabe Shoemon, 1849 - 1850

Zes acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

Hoofdstuk 21

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Watanabe Shoemon, 1849 - 1850

Hoofdstuk 51

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1852

De tiende akte

Kuniteru, Izumiya Ichibei (Kansendo), Kinugasa Fusajiro, 1851 - 1853

De zesde akte

Kuniteru, Izumiya Ichibei (Kansendo), Kinugasa Fusajiro, 1851 - 1853

Negen acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

De ijverige serveerster

Utagawa Kuniyoshi, Murata Heiemon, Kinugasa Fusajiro, 1852

De elegante prins Genji te Suma

Hiroshige (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, Iseya Kanejiro, 1853

Hoofdstuk 31

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1851 - 1853

Hoofdstuk 39

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1851 - 1853

Hoofdstuk 46

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1852