7 resultaten gevonden


Sneeuwballen gooien

Kunisada (I) , Utagawa, Kagaya Kichibei, ca. 1825

Sneeuwballen gooien

Kunisada (I) , Utagawa, Kagaya Kichibei, ca. 1825

Sneeuwballen gooien

Kunisada (I) , Utagawa, Kagaya Kichibei, ca. 1825

Iwai Hanshiro V

Utagawa Kuniyoshi, Kagaya Kichibei, ca. 1830

Acteur Bando Mitsugoro III in de…

Toyokuni (II) , Utagawa, Kagaya Kichibei, 1825 - 1830

Boyasha Sonnijo

Utagawa Kuniyoshi, Kagaya Kichibei, in of na ca. 1827 - in of voor ca. 1830

Levend gevangen Chinese generalen…

Migita Toshihide, Kagaya Kichibei, 1894