4 resultaten gevonden


Ichikawa Danjûrô VII in de rol van…

Hiroshige (I) , Utagawa, Toshigaki Maharu, 1824

Votief met een portret van Bandô…

Hiroshige (I) , Utagawa, Chôtei Hisazumi, 1821

Ichikawa Danjûrô VII tijdens…

Hiroshige (I) , Utagawa, Shûsanrô Tsukiyoshi, Chinjintei Ajiyuki, 1820

Langharige schildpad (minogame) met…

Hiroshige (I) , Utagawa, Kônantei Tsukinoikezumi, 1824