90 resultaten gevonden


De pruimenboomgaard te Kameido

Hiroshige (I) , Utagawa, Uoya Eikichi, 1857

De Jumantsubo vlakte te Susaki bij…

Hiroshige (I) , Utagawa, Uoya Eikichi, 1857

Bamboe en mus

Hiroshige (I) , Utagawa, Kawaguchiya Shozo, 1830 - 1840

Kanbara, avondsneeuw

Hiroshige (I) , Utagawa, Takenouchi Magohachi (Hoeido), 1828 - 1835

Neerstrijkenden ganzen te Katata

Hiroshige (I) , Utagawa, Mitaya Kihachi (Eisendo), 1833 - 1837

Kumagae Jiro Naozane bij de zee

Hiroshige (I) , Utagawa, Minamoto no Kanemasa, Ryukatei Tanekazu, 1846

Nummer tien van de Tokaido.

Hiroshige (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Watanabe Shoemon, 1849 - 1850

Bloesemende kersenboom

toegeschreven aan Hiroshige (I) , Utagawa, 1830 - 1834

Dromende courtisane

Hiroshige (I) , Utagawa, 1845 - 1850

Kwikstaart bij stroom

Hiroshige (I) , Utagawa, 1845 - 1950

Vogel en camelia

Hiroshige (I) , Utagawa, 1850 - 1920

Regenstorm te Shono

Hiroshige (I) , Utagawa, Takenouchi Magohachi (Hoeido), 1868 - 1950