5 resultaten gevonden


Kumagae Jiro Naozane bij de zee

Hiroshige (I) , Utagawa, Minamoto no Kanemasa, Ryukatei Tanekazu, 1846

Yaoya Oshichi kijkend naar haar…

Hiroshige (I) , Utagawa, Fujiwara no Koretada, Ryukatei Tanekazu, 1846

Knielende danseres

Hiroshige (I) , Utagawa, Sojo Henjo, Ryukatei Tanekazu, 1845 - 1846

Usuyukihime bij een veerboot

Hiroshige (I) , Utagawa, Sone no Yoshitada, Ryukatei Tanekazu, 1846

Akoya met haar dienstmeisje

Hiroshige (I) , Utagawa, Fujiwara no Toshiyuki no Ason, Ryukatei Tanekazu, 1845 - 1846