1 resultaat gevonden


Kumagae Jiro Naozane bij de zee

Hiroshige (I) , Utagawa, Minamoto no Kanemasa, Ryukatei Tanekazu, 1846