1 resultaat gevonden


Souvenirs uit Edo

Hiroshige (I) , Utagawa, Nakamura Tsunetoshi, Kikuya Kozaburo, 1850