1 resultaat gevonden


Yumoto

Hiroshige (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1852