2 resultaten gevonden


De vossenval

Hiroshige (I) , Utagawa, Ibaya Kyubei, Fukatsu Ihei, 1843 - 1845

Ukifune

Hiroshige (I) , Utagawa, Ibaya Kyubei, ca. 1845