26 resultaten gevonden


De pruimenboomgaard te Kameido

Hiroshige (I) , Utagawa, Uoya Eikichi, 1857

De Jumantsubo vlakte te Susaki bij…

Hiroshige (I) , Utagawa, Uoya Eikichi, 1857

Hodogaya

Kunisada (I) , Utagawa, Hiroshige (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, 1854

Havik op pijnboom

Hiroshige (I) , Utagawa, Sanoya Kihei, 1833 - 1837

Vuurwerk bij de Ryogoku brug

Hiroshige (I) , Utagawa, Sanoya Kihei, 1835 - 1840

Sakugawa Yozaemon en de Joshichi…

Kunisada (I) , Utagawa, Hiroshige (I) , Utagawa, Fukushima Giemon, 1852

Beroemde plekken in de Oostelijke…

Hiroshige (I) , Utagawa, Wakasaya Yoichi (Jakurindô), ca. 1847 - ca. 1848

Nihonbashi

Kunisada (I) , Utagawa, Hiroshige (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, 1854

De elegante prins Genji te Suma

Hiroshige (I) , Utagawa, Kunisada (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, 1853

Het Maiko strand in de provincie…

Hiroshige (I) , Utagawa, Koshimuraya Heisuke (Koshihei), 1853

Acteur als jongeman

Kunisada (I) , Utagawa, Hiroshige (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, 1852

Nummer vier van de Tokaido

Hiroshige (I) , Utagawa, Maruya Seijiro, Hama Yahei, 1849 - 1850