4 resultaten gevonden


Busteportret van Arashi Ryuzo

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

De maan bij Shinagawa

Kobayashi Kiyochika, Fuji, Kobayashi Tetsujiro, 1884

Vissen en schelpen verzamelen bij…

Toyokuni (II) , Utagawa, Enomotoya Kichibei, 1788 - 1792

Nakamura Utaemon III in de rol van…

Kunisada (I) , Utagawa, Kawaguchiya Uhei, 1812 - 1816