2 resultaten gevonden


Nummer vier van de Tokaido

Hiroshige (I) , Utagawa, Maruya Seijiro, Hama Yahei, 1849 - 1850

Yoshitsune aangevallen door Taira…

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Magome Kageyu, 1853