Man plant gewassen

Christoffel van Sichem (II) (mogelijk), 1627

Ananias en Saffira

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646

Petrus preekt in Jeruzalem

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646

Petrus geneest Eneas

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646

Uitstorting van de Heilige Geest

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646

Petrus, Johannes en Filippus…

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646

Petrus geneest een verlamde

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646

Opwekking van Dorkas (Tabita)

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646

Stefanus voor de hogepriester

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646

Petrus en de andere apostelen…

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, in of voor 1629 - in of voor 1646

Paulus' vlucht uit Damascus

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646

Petrus geneest zieken met zijn…

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646