Portret van Aegidius de Fuscariis

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1669

Portret van Philippe de Monte

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1669

Portret van Jacopo Sadoleto

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1669

Portret van Lorenzo Valla

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Cyriacus Spangenberg

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1669

Intocht van een nieuwe koningin

Theodor de Bry, naar Johann Theodor de Bry, 1591

Portret van Hugo Balbelus

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van kardinaal Pietro Bembo

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1669

Portret van Poggio Bracciolini

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Alexander de Imola

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Richard Stock

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599