Portret van Johannes Posth

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Heinrich Petreus

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Lorenz Dürnhofer

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Marsilio Ficino

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Filippo Decio

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Philippe de Monte

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Alexander de Imola

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Luca Gaurico

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Paolo Giovio

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Andreas Navagero

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Bartolus de Saxoferrato

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599

Portret van Marco Girolamo Vida

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599