Josef van Arimatea verzoekt Pilatus…

Philips Galle (toegeschreven aan atelier van), naar Jan van der Straet, 1585 - 1586

Visioen van Cornelius

Philips Galle, naar Jan van der Straet, 1582

Voetwassing van Petrus

Philips Galle, naar Jan van der Straet, 1585 - 1586

Inname van Milaan

Philips Galle, naar Jan van der Straet, 1583

Paulus redetwist met de tovenaar…

Philips Galle (mogelijk), naar Jan van der Straet, 1582

Herfst

Philips Galle, naar Jan van der Straet, ca. 1578 - ca. 1582

Jacht op berggeiten

Philips Galle, naar Jan van der Straet, 1578

Jacht op otters

Philips Galle, naar Jan van der Straet, 1578

Paulus voor Festus en Agrippa

Philips Galle (mogelijk), naar Jan van der Straet, 1582

Balseming van Christus

Philips Galle (toegeschreven aan atelier van), naar Jan van der Straet, 1585

Portret van Marsilio Ficino

Philips Galle, naar Hieronymus Cock, naar Giorgio Vasari, 1572