4 resultaten gevonden


Schoonheden uit het Yoshiwara

Suzuki Harunobu, Endo Matsugoro, Funaki Kasuke, 1770

Schoonheden uit het Yoshiwara

Suzuki Harunobu, Endo Matsugoro, Funaki Kasuke, 1770

Schoonheden uit het Yoshiwara

Suzuki Harunobu, Endo Matsugoro, Funaki Kasuke, 1770

Zee van snaarinstrumenten

Kitao Shigemasa, Setchuan Kanrai, Nishimura Genroku, 1788