22 resultaten gevonden


Beroemde blikken op de Oostelijke…

Katsushika Hokusai, Andô Enshi, Hishiya Kinbei, 1815

Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Nishimura Yohachi, 1835

Honderd gezichten op de berg Fuji

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Egawa Sentarô, 1834 - 1875

Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Eirakuya Tôshirô, 1875

Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Sentarô, Katano Toshiro, 1876

Schetsboek van Hokusai

Katsushika Hokusai, Senkakutei Hokuyo, Shunkôsai Hokushû, 1819

Beroemde blikken op de Oostelijke…

Katsushika Hokusai, Andô Enshi, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), na 1800 - 1815

Honderd gezichten op de berg Fuji

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Egawa Sentarô, 1834

Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Nishimura Yohachi, 1834

Geïllustreerd boek over aanvoerders

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Suwaraya Shinbei, 1836

Schetsen van Hokusai - deel 9

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, Kadomaruya Jinsuke, 1819 - 1878

Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Eirakuya Tôshirô, 1835

Einde van alle 22 resultaten Terug naar boven