3 resultaten gevonden


De zilveren wereld

Kitagawa Utamaro, Ishikawa Masamochi, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Prentenboek met voorbeelden van…

Kita Busei, Suwaraya Sasuke, Suwaraya Mohei, 1840

Schetsen van honderd vrouwen

Aikawa Minwa, Yoshidaya Shinbei, Maekawa Rokuzaemon, 1814