Soldaat en een koopvrouw, 1816

Walraad Nieuwhoff, naar Jan Anthonie Langendijk Dzn, 1816

Optocht bij gekostumeerd bal, 1845

Johannes Christiaan d'Arnaud Gerkens, naar Johan Coenraad Leich, 1845

Tamboer-Majoor, en Muzijkant, beide…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826

Twee Officieren (der Nationale…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826

Surinaamsche Schutterij (van…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826

Artillerie-Transporttrein

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826

Bedienden van 's Rijks Stoeterijen

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826

Kanonnier der Artillerie Nationale…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826

Pontonniers

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826

Dragonder, te paard

Joannes Bemme, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826

Hoofd-Officier der Oost-Indische…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826