5 resultaten gevonden


Public Gebedt, ofte Consideratien

Pieter de la Court (D. H.), Engelbrecht Boucquet, 1707

Deductie, ofte declaratie vande…

Johan de Witt, weduwe en erven Hillebrant Jacobsz. van Wouw (I), 1654

Deductie, ofte Declaratie van de…

Johan de Witt, Herbt. van Beaumont, Jan Spronssen, 1654

Protocolboek der…

Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1949

De Konincklycke Triumphe…

Barent Beeck, 1691