3 resultaten gevonden


De Abelsen : de eerste watergeuzen

Hugo Kingmans, Mattheus C.A. Meischke, Willem Date Meinema, 1933 - 1937

Placcaet ende Ordonnantie op de…

Aelbrecht Hendricksz, Staten van Holland (graaf Leicester), 1587

Placcaet van den Heeren Staten…

Aelbrecht Hendricksz, Staten van Holland (namens de Staten-Generaal), 1590