1 resultaat gevonden


Monstrans

toegeschreven aan Jan Geldolfs Hoghenzoon, ca. 1520