1 resultaat gevonden


Chrismatorium

toegeschreven aan Weduwe Johan Henrich Thyl, in of voor 1761