Portret van Rutger Jan…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, 1805 - 1817

Portret van Rutger Jan…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, 1805 - 1817

Allegorie op de Vrede van Amiens,…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, 1802

Allegorie op de afgelopen…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jan Willem Pieneman, 1807

Moeder en dochter op weg naar de…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, naar Jan Willem Pieneman, 1803

Moeder en dochter op weg naar de…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, naar Jan Willem Pieneman, 1829

Allegorie op de voorbije achttiende…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jan Willem Pieneman, 1807

Allegorie op de Vrede van Amiens,…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, 1802

Schepen met gewonden in het…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Franciscus Andreas Milatz, 1801 - 1803

Allegorie op de Vrede van Amiens,…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, 1802