24 resultaten gevonden


Naamwijzer waar in vertoond worden…

Petrus Schouten, 1770

Naauwkeurige Beschryvinge van…

Philippus Baldaeus, Johannes Janssonius van Waesberge (I), Joannes van Someren, 1672

Nieuwste Geschiedenissen van…

A.J. Lastdrager, G.J.A. Beyerinck, 1839 - 1848

De Nieuwe en Onbekende Weereld: of…

Arnoldus Montanus, Jacob van Meurs, 1671

De zeeman tegen wilen dank; of…

Pieter Jacob Andriessen, George Wilhelm Tielkemeijer, 1862

Verhandeling over volmaakte maaten…

Jean Henri van Swinden, Petrus den Hengst, 1802

Staatsalmanak voor den Jare 1830

Gebroeders van Cleef, anoniem, 1830

Het Gezantschap Der Neêrlandsche…

Jean Nieuhoff, Jacob van Meurs, 1670

Desengano A los Pueblos del Brasil…

Daniel Bredan, Paulus Aertsz. van Ravesteyn, 1631

Almanach, op 't jaar onses Heeren…

Meindert van Dam, Erven Weduwe Cornelis Stichter, 1789

Officieel gedenkboek van de…

Van Holkema & Warendorf, Boek- en Kunstdrukkerij v/h. Roeloffzen Hübner & Van Santen, 1898

De tocht van Overste van Daalen…

J.C.J. Kempes, J. C. Dalmeyer, ca. 1905

Einde van alle 24 resultaten Terug naar boven