Zelfportret van Willem Hendrik…

Franciscus Bernardus Waanders, naar Willem Hendrik Schmidt, 1847 - 1849

Portret van Eduard Henri…

Franciscus Bernardus Waanders, naar Fresez, 1847 - 1865

Portret van een onbekende man,…

Johan Hendrik Hoffmeister, naar Nicolaas Pieneman, 1856

Portret van E. O. J. Falck-Walland

Johan Hendrik Hoffmeister (toegeschreven aan), ca. 1851 - ca. 1883

Rivierlandschap met visser in boot

Auguste Paul Charles Anastasi, naar Jules Dupré, 1849

Affiche voor tentoonstelling van…

Carel Christiaan Antony Last, H.L. van Hoogstraten, 1861