1 resultaat gevonden


Sakata Kintoki en Tsuchigumo

Tsukioka Yoshitoshi, Noguchi Enkatsu, Kobayashi Tetsujiro, 1886