Prent uit Vita Iesu Salvatoris…

Adriaen Collaert, naar Maerten de Vos, ca. 1580 - ca. 1590

Prent uit Vita Iesu Salvatoris…

Adriaen Collaert, naar Maerten de Vos, ca. 1580 - ca. 1590

Prent uit Vita Iesu Salvatoris…

Adriaen Collaert, naar Maerten de Vos, ca. 1580 - ca. 1590

Besnijdenis

Adriaen Collaert, naar Jacques de Bie, naar Maerten de Vos, ca. 1580 - ca. 1590

Prent uit Vita Iesu Salvatoris…

Adriaen Collaert, naar Maerten de Vos, ca. 1580 - ca. 1590

Doop van Christus

Adriaen Collaert, naar Jan Baptiste Collaert, naar Maerten de Vos, ca. 1580 - ca. 1590