Graflegging van Christus

Johannes de Mare, naar Titiaan, 1847 - 1849

Astronoom en mathematicus

Herman Löwenstam, naar Hendrick Goltzius, 1858

Portret van James Anderson

Philippus Velijn, naar August Dietzer, 1833 - 1836

Portret van de arts Herman Haakman

Henricus Wilhelmus Couwenberg, ca. 1829 - in of voor 1840

Zittende vrouw op haar rug gezien

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Gerard Edelinck, naar Charles Le Brun, 1830 - 1831

Portret van Charles Thévenin

Edouard Taurel, naar Jean Auguste Dominique Ingres, 1816

Jakob zegent Efraïm en Manasse

Lambertus Antonius Claessens, naar Bouillon, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1808 - 1834