Vioolspeler voor een herberg

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1766 - 1770

Regenten van het weeshuis te…

Cornelis Ploos van Amstel, naar Jan de Bray, 1777 - 1786

Tekenaar voor boerderij

Cornelis Ploos van Amstel, naar Abraham Furnerius, naar Gerbrand van den Eeckhout, 1767

Dronken boer in herberg

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen Brouwer, 1775

Oorlogsschip een schot lossend

Cornelis Ploos van Amstel, naar Willem van de Velde (II), 1759

Elegant gezelschap op het ijs

Cornelis Ploos van Amstel, naar Hendrick Avercamp, 1766

Vismarkt

Cornelis Ploos van Amstel, naar Jan van Goyen, 1767

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Vrouwtje leunend over een onderdeur

Cornelis Ploos van Amstel, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1765

Herberg te Anrath

Cornelis Ploos van Amstel, naar Lambert Doomer, naar Gerbrand van den Eeckhout, 1759 - 1760

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Vrouwtje leunend over een onderdeur

Cornelis Ploos van Amstel, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1765