Pygmalion wordt in een droom door…

Emmanuel Jean Nepomucene de Ghendt, naar Charles Joseph Dominique Eisen, 1748 - 1815

Herders met vee steken een rivier…

Emmanuel Jean Nepomucene de Ghendt, naar Nicolaes Pietersz. Berchem, 1748 - 1815

Meisje en een putto

Emmanuel Jean Nepomucene de Ghendt, naar Charles Joseph Dominique Eisen, 1771

Titelpagina voor "Poësies…

Emmanuel Jean Nepomucene de Ghendt, naar Clément Pierre Marillier, 1771

Lamekis in de gevangenis

Emmanuel Jean Nepomucene de Ghendt, naar Clément Pierre Marillier, 1786

Pygmalion toont het standbeeld aan…

Emmanuel Jean Nepomucene de Ghendt, naar Charles Joseph Dominique Eisen, 1748 - 1815