9 resultaten gevonden


Christus en de apostelen tijdens…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1590 - 1633

Christus en apostelen tijdens het…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1590 - 1633

Heilige Euphrasia van Constatinopel…

Boëtius Adamsz. Bolswert, Abraham Bloemaert, anoniem, 1590 - 1662

Raadsvergadering waarin het wonder…

Boëtius Adamsz. Bolswert, Jacob Cornelisz. van Oostsanen, Hendrik Aertssens, 1590 - 1633

Heilige Alexandra als kluizenares

Boëtius Adamsz. Bolswert, Abraham Bloemaert, 1590 - 1612

Twee engelen bidden bij vuur met…

Boëtius Adamsz. Bolswert, Jacob Cornelisz. van Oostsanen, Hendrik Aertssens, 1590 - 1633

Rust op de vlucht naar Egypte

Boëtius Adamsz. Bolswert, I. Semmius, 1612 - 1615

Kind valt van zijn vaders schoot in…

Boëtius Adamsz. Bolswert, anoniem, Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1639 - 1689

Heilige Paulus van Egypte als…

Boëtius Adamsz. Bolswert, Abraham Bloemaert, 1590 - 1612