Christus met in gesprek met…

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491

Soldaten berichten de hoge…

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491

Petrus loopt op het water naar…

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491

Christus en zijn discipelen in het…

Meester van Gouda (II) (toegeschreven aan), 1482 - 1484

Christus wekt dochter van Jairus op

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491

Parabel van de werkers in de…

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491

Christus geneest twee blinden en…

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491

Christus geneest de melaatsen

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491

Prediking van Christus

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491