25 resultaten gevonden


Langoustine en kleine vissen

Utagawa Kuniyoshi, Tsujiokaya Bunsuke, 1828 - 1832

Drie acteurs bij een kamerscherm

Utagawa Kuniyoshi, Yamamotoya Heikichi, in of na 1847 - in of voor 1848

De Chofu Tama rivier in de…

Utagawa Kuniyoshi, Sanoya Kihei, ca. 1847

Zeven acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

De Toi Tama rivier in de provincie…

Utagawa Kuniyoshi, in of na 1847 - in of voor 1848

Nozarashi Gosuke

Utagawa Kuniyoshi, Ibaya Kyubei, 1846

Slaperig

Utagawa Kuniyoshi, Yamaguchiya Tobei, 1852

Album met Japanse diptieken

Kunisada (I) , Utagawa, Utagawa Kuniyoshi, Utagawa Yoshiiku, 1853 - 1856

Teken van de haas

Utagawa Kuniyoshi, Enshuya Matabei, 1830 - 1840

De Toi Tama rivier in de provincie…

Utagawa Kuniyoshi, Sanoya Kihei, in of na 1847 - in of voor 1848

De Onmaya rivieroever in de …

Utagawa Kuniyoshi, Yamaguchiya Tobei, 1832 - 1836

Gevecht langs de oever van de Oi…

Utagawa Kuniyoshi, Muramatsu Genroku, Yoshimura Gentaro, 1847 - 1848