26 resultaten gevonden


Brief lezende vrouw

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1793 - 1797

Busteportret van Sakata Hangoro…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Busteportret van Matsumoto Koshiro…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Busteportret van Ichikawa Monnosuke…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Wachtende liefde

Katsukawa Shuncho, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790 - 1795

Kever op rietstengel

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1788

Twee vrouwen en drie mannen bij…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Busteportret van Ichikawa Ebizo IV

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Busteportret van Otani Oniji.

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Schelpenboek

Kitagawa Utamaro, Akera Kanko, Nandaka Shiran, 1789 - 1795

Busteportret van Osagawa Tsuneyo…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Insectenboek

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), Yadoya Meshimori, 1788