4 resultaten gevonden


Arashi Rikan III als Tôfû

Utagawa Kunimasu, Kinkado Konishi, Uchida Torazô, ca. 1848

Arashi Rikan als Inuyama Dosetsu

Utagawa Kunimasu, O Toyosaburo, Kinkado Konishi, 1835 - 1840

Kataoka Ichizô I als Daroku

Utagawa Kunimasu, Kinkado Konishi, Uchida Torazô, ca. 1848

The actor Onoe Kikugoro als Shirai…

Utagawa Hirosada, Kinkado Konishi, 1848