4 resultaten gevonden


Schoonheden uit het Yoshiwara

Suzuki Harunobu, Endo Matsugoro, Funaki Kasuke, 1770

Schoonheden uit het Yoshiwara

Suzuki Harunobu, Endo Matsugoro, Funaki Kasuke, 1770

Prentenboek met toneel waaiers

Katsukawa Shunsho, Ippitsusai Bunchô, Endo Matsugoro, 1770

Prentenboek met toneel waaiers

Katsukawa Shunsho, Ippitsusai Bunchô, Endo Matsugoro, 1770