Binnenhuis met een kolf spelend…

Lambertus Antonius Claessens, naar Pieter de Hooch, ca. 1792 - 1834

Portret van Emmanuel Joseph Sieyès

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Zelfportret van Peter Paul Rubens

Lambertus Antonius Claessens, naar Peter Paul Rubens, ca. 1829 - ca. 1834

Jakob zegent Efraïm en Manasse

Lambertus Antonius Claessens, naar Bouillon, naar Rembrandt van Rijn, ca. 1808 - 1834

Portret van Georges Jacques Danton

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Honoré-Gabriel de…

Lambertus Antonius Claessens, naar Guezin, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Karl Rabenhaupt

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Twee mannen en een vrouw maken…

Lambertus Antonius Claessens, naar Adriaan de Lelie, ca. 1792 - 1834

Portret van Frans van der Meer…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Hobbe baron van Avyla…

Lambertus Antonius Claessens, naar J. van Dijk, ca. 1792 - ca. 1808