103 resultaten gevonden


Vlucht naar Egypte

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1520 - 1521

Hostie wordt in processie naar de…

Boëtius Adamsz. Bolswert, Jacob Cornelisz. van Oostsanen, Hendrik Aertssens, 1590 - 1633

Kerk waar de hostie wordt bewaard…

Boëtius Adamsz. Bolswert, Hendrik Aertssens, 1590 - 1633

Intocht in Jerusalem

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1520 - 1521

Triomf van David

anoniem, 1525 - 1530

Pelikaan voedt zijn jongen met zijn…

Boëtius Adamsz. Bolswert, Jacob Cornelisz. van Oostsanen, Hendrik Aertssens, 1590 - 1633

Kruisafname

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1520 - 1521

De bespotting van Christus

toegeschreven aan atelier van Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1517

Afgezant van Abner knielt voor…

anoniem, 1525 - 1530

Opwekking van de zoon van de weduwe…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1520 - 1521

Mozes ontvangt de Stenen Tafelen

anoniem, 1525 - 1530

Het Laatste Oordeel en…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, anoniem, 1520 - 1521