16 resultaten gevonden


Beroemde blikken op de Oostelijke…

Katsushika Hokusai, Andô Enshi, Hishiya Kinbei, 1815

Ontwerpen voor lantaarndecoraties

Matsukawa Hanzan, Unwatei Koryu, Ichida Jirobei, 1820 - 1882

Afbeeldingen van Fugen

Kitagawa Utamaro, Tsumuri no Hikaru, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Acht gezichten op de provincie Omi…

Hiroshige (I) , Utagawa, Kawaguchiya Shozo, ca. 1825 - ca. 1835

Schetsboek van Hokusai

Katsushika Hokusai, na 1819 - 1900

Beroemde blikken op de Oostelijke…

Katsushika Hokusai, Andô Enshi, Hishiya Kinbei, ca. 1800 - ca. 1815

Verschillende Japanse schetsen

Isoda Kôryûsai, Ryota Setchuan, Takekawa Tosuke, 1781

Spiegel van rivaliserende…

Katsukawa Shunsho, Kitao Shigemasa, Inoue Shinshichi, 1776

Beroemde landschapstuinen in Kyoto…

Sakuma Soen Akira, Oku Bunmei Minamoto Sadaaki, Nishimura Chuwa, 1799

Schetsen van Hokusai - deel 9

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, Kadomaruya Jinsuke, 1819 - 1878

Spiegel van rivaliserende…

Katsukawa Shunsho, Kitao Shigemasa, Inoue Shinshichi, 1776

Beroemde landschapstuinen in Kyoto

Sakuma Soen Akira, Oku Bunmei Minamoto Sadaaki, Nishimura Chuwa, 1799

Einde van alle 16 resultaten Terug naar boven