4 resultaten gevonden


Afbeeldingen van Fugen

Kitagawa Utamaro, Tsumuri no Hikaru, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Spiegel van rivaliserende…

Katsukawa Shunsho, Kitao Shigemasa, Inoue Shinshichi, 1776

Spiegel van rivaliserende…

Katsukawa Shunsho, Kitao Shigemasa, Inoue Shinshichi, 1776

De zilveren wereld

Kitagawa Utamaro, Ishikawa Masamochi, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790