5 resultaten gevonden


Schoonheid bekijkt haar kapsel

Utagawa Sadahide, 1825 - 1840

Duizend grassen

Kamisaka Sekka, Yamazaki Yasutaro, Yamada Shinzaburo, 1903

Afbeeldingen van Fugen

Kitagawa Utamaro, Tsumuri no Hikaru, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Dames vanaf een balkon kijkend naar…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Surimono album

Matsukawa Hanzan, diverse vervaardigers, 1860 - 1865