Sauskom

Weesper porseleinfabriek, ca. 1759 - ca. 1771

Terrine met onderschotel,…

Weesper porseleinfabriek, ca. 1769 - ca. 1770

Venus

Weesper porseleinfabriek, 1764

Terrine met onderschotel,…

Weesper porseleinfabriek, ca. 1764 - ca. 1768

Delen van een koffie- en…

Weesper porseleinfabriek, ca. 1759 - ca. 1771

Schotel

Manufactuur Oud-Loosdrecht (toegeschreven aan), ca. 1774 - ca. 1778

Theekop

Manufactuur Oud-Loosdrecht (toegeschreven aan), ca. 1774 - ca. 1778

Delen van een koffie- en…

Manufactuur Oud-Loosdrecht (toegeschreven aan), ca. 1774 - ca. 1778