14 resultaten gevonden


Beroemde blikken op de Oostelijke…

Katsushika Hokusai, Andô Enshi, Hishiya Kinbei, 1815

Schetsboek van Hokusai

Katsushika Hokusai, Senkakutei Hokuyo, Shunkôsai Hokushû, 1819

Beroemde blikken op de Oostelijke…

Katsushika Hokusai, Andô Enshi, Hishiya Kinbei, ca. 1800 - ca. 1815

Schetsen van Hokusai - deel 9

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, Kadomaruya Jinsuke, 1819 - 1878

Afbeeldingen van Fugen

Kitagawa Utamaro, Tsumuri no Hikaru, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Kyoka gedichten

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Inleiding

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1788

De zilveren wereld

Kitagawa Utamaro, Ishikawa Masamochi, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Verschillende Japanse schetsen

Isoda Kôryûsai, Ryota Setchuan, Takekawa Tosuke, 1781

Trekschuit in winterlandschap

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Prentenboek met voorbeelden van…

Kita Busei, Suwaraya Sasuke, Suwaraya Mohei, 1840

Spiegel van rivaliserende…

Katsukawa Shunsho, Kitao Shigemasa, Inoue Shinshichi, 1776

Einde van alle 14 resultaten Terug naar boven