147 resultaten gevonden


Ichikawa Ebizô VI in de rol van…

Kunisada (I) , Utagawa, Hôshutei Funauta, Hôshitei, 1831

Het is goed om de eerste dingen…

Totoya Hokkei, Shôtôan Gaijin, Setsusan, ca. 1822

Fazanten voor een bloesemtak

Shunman, Senshunan, ca. 1890 - ca. 1900

Twee vrouwen, een man en een kind…

vermeld op object Totoya Hokkei, ca. 1890 - ca. 1900

Het is goed om nieuwe kleding te…

Totoya Hokkei, Ryûsuitei Sodezumi, Senryûtei, ca. 1822

Het nog niet geopende rood:…

Totoya Hokkei, Ryûgentei Karagoto, Ryûtarin Senjô, 1823

Vrouw bij waterbasin

Utagawa Kuniyoshi, Suihôtei Komatsu, 1832

Het gehoorzame kind uit de Musashi…

Yashima Gakutei, Kahôtei Nemachi, 1820 - 1825

Ichikawa Danjûrô VII in de rol van…

Kunisada (I) , Utagawa, Shibaen Morisuna, 1820

De Ide rivier in Yamashiro, nummer…

Utagawa Sadakage, Setoku Shujin, 1832

Minamoto no Yoshitsune

Keisai Eisen, Fukusôen Mitsuba, Shinsuitei Ôeda, 1825 - 1829

Sawamura Gennosuke II en Segawa…

Kunisada (I) , Utagawa, Bunsô Takeo, Shôkôsha Chiyohiko, 1832