100 resultaten gevonden


Ichikawa Ebizô VI in de rol van…

Kunisada (I) , Utagawa, Hôshutei Funauta, Hôshitei, 1831

De pleisterplaats Kusatsu

toegeschreven aan Kunisada (I) , Utagawa, 1835 - 1845

Twee vrouwen, een man en een kind…

vermeld op object Totoya Hokkei, ca. 1890 - ca. 1900

Vrouw bij waterbasin

Utagawa Kuniyoshi, Suihôtei Komatsu, 1832

De Ide rivier in Yamashiro, nummer…

Utagawa Sadakage, Setoku Shujin, 1832

Sawamura Gennosuke II en Segawa…

Kunisada (I) , Utagawa, Bunsô Takeo, Shôkôsha Chiyohiko, 1832

Vissen en schelpen verzamelen bij…

Toyokuni (II) , Utagawa, Enomotoya Kichibei, 1788 - 1792

Het is goed om de tanden te…

Totoya Hokkei, Seiyôkan Umeyo, Garyôen, ca. 1822

Teugel wijk: rol en wegwijzer

Katsushika Hokusai, Taimairô Teruyoshi, Shûchôdô Monoyana, 1822

Hotei kijkend naar twee dansende…

Totoya Hokkei, Ryohotei Tsunebuni, Hasendo Tenma, 1823 - 1827

Ichikawa Danjûrô VII in de rol van…

Kunisada (I) , Utagawa, Umenoya Tsuruko, 1825

Vrouw met hert

Katsukawa Shuntei, Chifune Atsumaru, Hôreisha Sakunari, ca. 1820